ข่าวสารกิจกรรม
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร 2 หน่วยงาน
หารือความร่วมมือทางวิชาการ ของทั้ง 3 หน่วยงาน
เข้าพบ ดร.เกรียงศักดิ์  เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
ประชุมเริ่มโครงการ กิจกรรมศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการ
ส่งต่อความรู้สู่สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
การดำเนินงานความก้าวหน้าของ ABEST21
เตรียมประเมินการเข้าสู่มาตราฐาน ABEST21  ประเทศญี่ปุ่น
หารือความร่วมมือทางวิชาการ C asean
เข้าพบนายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.แสนสุข จ.ชลบุรี 20131