ส่งต่อความรู้สู่สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2561  ณ ห้องประชุม 4 (Auditorium) ชั้น 1 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ การค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้รับเชิญจากนายพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อการส่งออก” และหัวข้อ “สร้างโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) เพื่อรุกตลาดส่งออก” เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับ ผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานสากล
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131